Pro Vaši jednodušší práci....

Dodáváme nábytkové a stavební kování, spojovací materiál, lepidla a jiný sortiment nejen pro truhláře.

Vyhledávání

Kategorie produktů

Přihlášení

Přihlášení registrovaného uživateleZapomenuté heslo.
Registrovat se
Úvodní strana > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Livio-ing.Prokš Miroslav a jsou platné i pro jiné formy maloobchodních objednávek. Internetový obchod Livio-ing.Prokš Miroslav provozuje společnost Livio-ing.Prokš Miroslav. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Livio-ing.Prokš Miroslav jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Livio-ing.Prokš Miroslav, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • U každého nákupu u nás obdržíte automaticky fakturu (daňový doklad) a dodací list, který v některých případech nahrazuje list záruční.

3. Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu Livio-ing.Prokš Miroslav a právním řádem platným v ČR.
 • Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese proks.m@seznam.cz
 • Dále viz reklamační řád.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Kupující má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů.
 • Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:
  1. poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  2. dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  3. zboží, u kterého je při jeho prodeji vyplněný záruční list výrobce, který nelze nahradit novým záručním listem
  4. zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a reklamačním řádem.

5. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré zboží, nabízené na www.hrany-pro-truhlare.cz , pochází ze skladů výrobců nebo oficiálních dovozců. Zboží je stejné jako v kamenných obchodech, první jakosti, a platí pro ně stejné záruční a servisní podmínky.
 • Veškeré technické údaje a obrázky zboží, prezentované na stránkách www.hrany-pro-truhlare,cz , jsou převzaty z oficiálních katalogů a dalších prezentací výrobců či importérů zboží. Všichni výrobci si vyhrazují právo na změnu technických parametrů, případně změnu vzhledu výrobku, ještě po dobu platnosti stávajících katalogů. Veškeré informace, poskytované tímto způsobem na stránkách www.hrany-pro-truhlare.cz jsou tedy závazné pouze do této míry. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.hrany-pro-truhlare.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

Čas generování stránky: 2.7084319591522s
Čas generování sef: 0.013439178466797s
Databaze.inc included: 4.3153762817383E-5 s
Spojení s db : 5.5074691772461E-5 s
Dotaz na nastaveni shopu : 0.00027322769165039 s
Kontrola podoby sef adresy: 0.00046920776367188 s
Cyklický průchod url : 0.012299060821533 s
Class kosik nacten kosik a priprava cookies: 0.076498031616211 s
Class kosik kookies ulozeny: 0.080734968185425 s
Class kosik vytvoren kosik: 0.080765008926392 s
Zacatek nacitani produktu: 0.084925889968872 s
Produkty limit: 0.24919390678406 s
Produkty celkem: 0.41856598854065 s
Nacteny parametry bez omezeni: 0.41903901100159 s
Kosik getItems load data: 0.44896101951599 s